Primena medija u nastaviObrazovni softver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Učenje (e-Learning)

Kvadratura kontinenta (OŠ "20. oktobar" Sivac, decembar 2021.)
Novi zadaci u Lugram-zbirci (OŠ "20. oktobar" Sivac, dec 2021.)
Lugram_III govornim naredbama na srpskom jeziku (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov 2019.)
Lugram_III ponavljanje gradiva (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov 2019.)
Lugram_III u prvom razredu (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2018.)
Lugram - nova zbirka zadataka (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2017.)
Lugram - od metrike do govornih naredbi (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2015.)
Lugram - novi test verzije podržane ASR-om (OŠ "20. oktobar" Sivac, septembar 2015.)
KVADRATURA - radnje mišem (OŠ "20. oktobar" Sivac, april 2015.)
Lugram_III - primena u prvom razredu (OŠ "20. oktobar" Sivac, mart 2015.)
ASR tehnologija za srpski jezik - primena u obrazovnom softveru
Lugram_III_g - nova zbirka zadataka (OŠ "20. oktobar" Sivac, oktobar 2013.)
Lugram podržan ASR tehnologijom - prvi test (OŠ "20. oktobar" Sivac, sept. 2013.)
Trougao_III sa govornim sadržajima (OŠ "20. oktobar" Sivac, april 2013.)
Lugram_3x3 u Digitalnom kabinetu (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2012.)
"GEOGEBRA izlet" u srednju školu
Geogebra časovnik
Upoznajte GEOGEBRU
Lugram_III_online u Digitalnom kabinetu (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2011.)
Lugram_III u Digitalnom kabinetu (OŠ "20. oktobar" Sivac, april 2011.)
Lugram_III - primena - prvi razred (OŠ "20. oktobar", mart 2011.)
"Različita stanja vode" - primena - prvi razred (OŠ "20. oktobar" Sivac, februar 2011.)
KVADRATURA - radnje mišem (OŠ "20. oktobar" Sivac, februar 2011.)
KVADRATURA - primena u I razredu (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2010.)
KVADRATURA - primena u I razredu (OŠ "20. oktobar" Sivac, septembar 2010.)
Lugram_III - primena (VI i VII razred, osnovna škola za obrazovanje i vaspitanje dece i omladine sa smetnjama u razvoju "Smeh i suza " Aleksinac, šk. 2009/10.)
Lugram_III - primena (III razred, osnovna škola "I.L. Ribar " Sombor, maj 2010.)
Instrumenti sa dirkama (VII razred - OŠ "20. oktobar" - mart 2010.)
Lugram_III_g - primena (IV razred, osnovna škola "20. oktobar" Sivac, mart 2010.)
TROUGAO za III razred ( osnovna škola "20. oktobar" Sivac )
Ogledni čas, Priroda i društvo (III razred, OŠ "20.oktobar" Sivac, mart 2009.)
"KVADRATURA" ( IV razred, osnovna škola "20. oktobar" Sivac )
"LUGRAM" ( I - IV razreda, osnovna škola "20. oktobar" Sivac )
"Sav taj Džez" ( VIII razred, osnovna škola "20. oktobar" Sivac )
"Različita stanja vode" ( I razred, osnovna škola "20. oktobar" Sivac )
"Delatnosti ljudi" ( III razred, osnovna škola "20. oktobar" Sivac)
Rad grupe učenika VIII4 na temu "Vojvođanski salaši" (OŠ "20.oktobar", šk. 2008/09)

 

 

 
  © Lugram 2008.