Primena medija u nastaviObrazovni softverLugram_III - novi test verzije podržane ASR tehnologijom za srpski jezik
 

 

OŠ "20. oktobar " Sivac, septembar 2015.

U školskoj godini u kojoj nas očekuje ulazak u 2016. godinu, godinu jubileja obrazovne igre Lugram (20 godina postojanja i 10 godina primene u nastavi), nastavljamo sa razvojem sistema ove obrazovne igre. Pored planiranih, "redovnih", aktivnosti u okviru realizacije obrazovnog projekta Lugram, za početak ove školske godine smo planirali i nova testiranja softverskih verzija Lugrama podržanih Automatic Speech Recognition (ASR) tehnologijom za srpski jezik (proizvodom preduzeća AlfaNum Novi Sad u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu).

Nakon uspešnih testiranja organizovanih pre dve godine, sa učenicima odeljenja IV4 , ovoga puta smo test uspešno ponovili sa grupom učenika odeljenja II4 , dve godine mlađim učenicima. Lugram su upoznali u prvom razredu, a za razliku od svojih starijih drugara koji sada pohađaju šesti razred, verziju kojom se upravlja govornim naredbama, sreli su evo već na samom početku pohađanja drugog razreda. Cilj testa je bio da se uverimo da li osmogodišnjaci mogu biti uspešni u "razgovoru" sa Lugramom. Nakon jednog školskog časa obuke, pilot grupa od šest učenika nas je prijatno iznenadila uspešnim upućivanjima govornih naredbi Lugramu posredstvom ASR server aplikacije za srpski jezik. Sve je to bio uvod u naredne aktivnosti koje će se odnositi na testiranje proširene verzije Lugram-gramatike i prvog koraka ka stvaranju uslova za govorni dijalog korisnika sa Lugramom.

 

 

 
  © Lugram 2008.