Primena medija u nastaviObrazovni softverTrougao za III razredPrimena u nastavi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trougao_III - primena u nastavi

Trougao_III sa govornim sadržajima (OŠ "20. oktobar" Sivac, april 2013.)
Trougao_III na časovima geometrije ( osnovna škola "20. oktobar" Sivac, maj 2009.)

 

 

 

 

 
  © Lugram 2008.