Primena medija u nastaviObrazovni softverTrougao za III razredPrimena u nastavi Školska 2008/09 g.
 

 

OŠ "20.oktobar" Sivac * odeljenje III4 * maj 2009.

 

TROUGAO

Elementi trougla

Integrisan u tok časa, obrazovni softver "Trougao_III" korišćen je kao prezentacija koju učenici prate na projekcionom platnu postavljenom u učionici.

Primenjena inovacija u nastavi geometrije, izazvala je veliko interesovanje učenika. Trudili su se da aktivno učestvuju u komentarisanju prezentovanih sadržaja, odgovaraju na pitanja učitelja i postavljaju pitanja o trouglu. Vreme časa za davanje početnih pojmova o trouglu, racionalno je iskorišćeno zahvaljujući primeni softvera. Tako je i odeljak "Zanimljivosti" odigrao zapaženu ulogu u toku časa jer je preostalo dovoljno vremena da učitelj i učenici porazgovaraju na temu gde srećemo trougaone oblike u svojoj okolini.

 

TROUGAO

Crtanje trougla

Animacija "Crtanje trougla" i video prilog Crtanje trougla "primer u živo", podigli su pažnju učenika za stepen više u odnosu na prethodni čas o trouglu. Nakon što su nacrtali (konstruisali) primer trougla iz prikazanog video priloga, nastavili su sa pažnjom da prate nova dešavanja na tabli, izlaganje učitelja, sadržaje projekcije na platnu ... Usledila je izrada konstrukcija nekoliko vrsta trouglova (jednakokrakog, jednakostraničnog). Na pitanje učitelja, koji bi sadržaj prezentacije želeli ponovo da pogledaju, jednoglasno su odgovorili: video prilog Crtanje trougla "u živo".

 

TROUGAO

Dužina obima

Zahvaljujući sadržajima formiranim na prethodna dva časa (primeri različitih vrsta trouglova), dužina obima trougla, uz pripremljena tumačenja i primere koje sadrži Trougao_III, učenicima nije predstavljala težak zadatak. Ostalo je dovoljno prostora i za obnavljanje gradiva sa prethodnih časova, a na kraju je prikazan i deo softvera koji se odnosi na zadatke za vežbu i proveru znanja. Ovaj segment upotrebe softvera Trougao_III realizovan je u školskom kabinetu za nastavu informatike.

 

TROUGAO

Zadaci za vežbu i proveru znanja

Nakon kratkog "prelistavanja" sadržaja obrađenih na prethodnim časovima učenici su, radeći u parovima, rešavali prvo zadatke za vežbu, a zatim zadatke za proveru znanja. Na raspolaganju su imali 12 zadataka za vežbu i test od 5 zadataka (program je iz pet grupa od tri zadatka slučajnim izborom gradio test za proveru znanja).

Uverili smo se koliko je za početne verzije obrazovnog softvera značajna primena i provera u praksi. Dovoljan je bio samo jedan "krug" primene u nastavnoj praksi pa da Trougao_III ispolji svoje dobre osobine, a takođe i nedostatke i greške nastale tokom procesa izrade (projektovanje, kodiranje, testiranje, rewiev, ...). Ilustrujmo to na jednom primeru:

Nakon što su se uverili da u kontroli rešenja zadatka postoji greška, učenici su nas pozvali. Zabeležili smo primedbu kako bi u narednoj verziji softvera eliminisali uočenu grešku. Prethodno takođe pokazuje visok stepen odgovornosti i motivacije učenika pri rešavanju zadataka. Pažljivo su čitali tekst, diskutovali o rešenju, a zatim ga davali na kontrolu softveru.

Prikazali smo primer upotrebe softvera Trougao_III u realnim uslovima u jednoj osnovnoj školi. Kako su učenici III4 još u prvom razredu upoznali LUGRAM, preskočili smo organizovan pristup izboru Igra u segmentu Zanimljivosti, već su se učenici nakon uspešnog rešavanja zadataka, samoinicijativno opredeljivali za igranje Lugrama.

Stekli smo veliko iskustvo prateći upotrebu sadržaja softvera Trougao_III u praksi, reakcije i motivisanost učenika. Ohrabruje izuzetno velika zainteresovanost učenika za ovakav način rada u nastavi. Geometrija im je po njihovim rečima, ovoga puta bila zanimljiva i atraktivna, a daleko od pojma "školskog bauka".

 

 
  © Lugram 2008.