Primena medija u nastaviObrazovni softverOgledni čas iz predmeta Priroda i društvo
 

 

OŠ "20. oktobar" Sivac

mart 2009.

Beležimo, ponovo, primenu u nastavi, Web prezentacije "Delatnosti ljudi u Srbiji". Ovoga puta u odeljenju III4 osnovne škole "20. oktobar", u okviru predmeta Priroda i društvo. Časovi su imali ulogu oglednih časova, pa su im prisustvovali zainteresovani učitelji sivačke osnovne škole, školski pedagog i direktor škole.

 
Prisutni učitelji, pedagog i direktor škole bili su veoma zadovoljni sadržajem oglednih časova

Neposredan uvid u praktičnu primenu modernih medijskih sredstava i medija u nastavi, na oglednim časovima kojima su prisustvovali, podstakao je učitelje sivačke osnovne škole da izraze želju da se i sami okušaju u primeni savremenih medija u nastavi koju izvode. U razgovorima nakon oglednih časova istaknuto je da je pored pripreme medija i medijskih sredstava, za ovakvu vrstu nastave neophodna i adekvatna priprema nastavnika. Kako se sposobnost nastavnika za primenu savremenih medija u nastavi, podiže na viši nivo, tako se skraćuje vreme potrebno za pripremu na taj način organizovane nastave. Međusobna saradnja nastavnika takođe značajno doprinosi kvalitetu pripremljenih materijala i skraćenju utrošenog vremena za pripremu. Viši nivo postignuća učenika kao aktivnih učesnika tako organizovanog nastavnog procesa, podstiče na istrajnost u nastojanjima da se nastava obogati primenom savremenih nastavnih medija i medijskih sredstava.

 

 
  © Lugram 2008.