Primena medija u nastaviObrazovni softverTimski rad
 

 

Timski rad

Upotreba računara u nastavi usko je vezana za obrazovni softver. Uzimajući u obzir definiciju pojma obrazovnog softvera i postupke vrednovanja jednog takvog proizvoda, naše primere izrade takvih proizvoda u osnovnoj školi, zvaćemo obrazovnim softverom svesni činjenice da su to softverski prototipi, proizvodi timskog rada nastavnika i nastavnika i učenika, čijom su primenom u nastavnoj praksi postignuti pozitivni i ohrabrujući rezultati.

Obrazovni softver danas, multimedijalnog je karaktera. Multidisciplinarni proces stvaranja takvog proizvoda otvara širok delatni prostor. On zahteva angažman više kreatora. Osnovna škola ih ima. To su nastavnici, učenici, pedagog, psiholog ... . Nastavnici, i nastavnici i učenici u međusobnoj saradnji mogu da proizvedu zanimljive i korisne softverske nastavne medije. Organizovanjem stručnog timskog rada osnovna škola može da postigne značajne rezultate u razvoju i primeni softverskih nastavnih medija. Efikasan organizacioni oblik rada za realizaciju navedenog cilja je organizovanje rada sekcije za medije i informatiku.

Pogrešno je mišljenje da članove jedne takve sekcije predstavljaju sve sami programeri ili učenici i nastavnici kojima su računari i programiranje "u krvi". Da bi ste bili član jednog takvog tima, nije neophodno da znate da programirate i vešto baratate računarom, jer u zavisnosti od nastavne oblasti za koju se softverski nastavni materijal stvara, potrebno je znanje stručnjaka različitih profila, a ne samo informatičara. To, naravno, ne znači da radeći u jednoj takvoj "ekipi" vremenom nećete steći dovoljno iskustva i u primeni računara i softverskih alata, čime ćete samo podići nivo svojih sposobnosti za rad.

Naš mali tim imate priliku da upoznate na stranici Kontakt. Nadam se da će vremenom postati brojniji.

 

 
  © Lugram 2008.