Primena medija u nastaviObrazovni softverOd igračke do računara ...Lugram_III on-line
 

 

OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2011.

Školska 2011/12 godina

Odeljenje II4

Tema: Lugram računarom - zbirka zadataka sa Interneta

Zbirka zadataka koju su koristeći kartonski Lugram_III školske 2005/06 godine kreirali učenici tadašnjeg IV4 odeljenja, postala je sastavni deo Lugram_III_online zbirke. Učenici sadašnjeg II4 OŠ "20. oktobar" posetili su Lugram_online Internet stranicu i koristeći ponuđenu softversku Lugram verziju rešavali iste zadatke koje su na prošlom času rešavali koristeći kartonski model za igru.

Učenici su rešavali zadatke brže nego što je to bio slučaj prilikom rada kartonskim kompletom za igru. Očekivano, zadatke su već poznavali, a i program im je prilikom ponavljanja iste greške isticao na ekranskom prikazu deo figure-zadatka na koji se greška odnosi. Nakon rešenih svih 15 zadataka pomenute zbirke, učenici su imali priliku da učitaju još nekoliko zbirki Lugram-zadataka nastalih modifikacijom sastavnih elemenata, čime će se i sami baviti kada budu realizovali deo Lugram-projekta u četvrtom razredu.

Lugram_online Internet stranica upućuje svoje posetioce na zbirke Lugram-zadataka koje su školske 2009/10. godine kreirali učenici tadašnjeg IV4 odeljenja. Današnji II4 o kojem govorimo u ovom prilogu, iskoristio je priliku da se okuša u rešavanju zadataka koje su pripremili četiri godine stariji drugovi

Posle kraćeg "treninga" slobodnim odabirom jedne od osam zbirki zadataka koje su bile na raspolaganju, usledio je "obavezni" deo časa i "kontrolni zadatak" u kojem su svi rešavali zadatke iste zbirke zadataka. Druženje sa 120 Lugram-zadataka podeljenih u 8 zbirki zadataka, učenicima je bilo veoma zanimljivo, a "kontrolni zadatak" su vrlo motivisano radili trudeći se da u predviđenom vremenskom periodu urade svih 15 zadataka odabrane grupe.

Lugram_III_online smo prvi put testirali u realnim uslovima rada Digitalnog kabineta OŠ "20. oktobar". Kabinet poseduje 25 radnih mesta podržanih od strane tri MS multipoint servera i računarom za nastavnika. U radu Lugram_III_online verzijom beležimo kraći zastoj, restart i potrebu korisničkog rasterećenja servera koji podržava 10 radnih mesta. Uz pomenutu korekciju rasporeda korisnika, računarska oprema u kabinetu za nastavu informatike podržala je konkurentni rad MS IE8 + Adobe ShockWave Player + Lugram_III na 21 radnom mestu. Naše iskustvo govori da bi kabinetu dobro došao još jedan server računar čime bi se broj korisnika po serveru smanjio, a performanse servera lakše podnele korisničke zahteve.

 

 
  © Lugram 2008.