Primena medija u nastaviObrazovni softverOd igračke do računara ..."Kartonski" LUGRAM
 

 

OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2011.

Školska 2011/12 godina

Odeljenje II4

Tema: Lugram - kartonska verzija - proširivanje znanja

Školske 2005/06 godine učenici tadašnjeg IV4 odeljenja kreirali su koristeći kartonski Lugram_III, zbirku zadataka koja je postala sastavni deo kartonskog kompleta za igru Lugram. Danas su oni učenici drugog razreda srednje škole, a njihovi mlađi drugari u OŠ "20. oktobar" okušali su se u rešavanju petnaest Lugram-problema iz navedene zbirke.

II4 se dobro snašao u rešavanju zadataka. Bilo je, naravno, težih i lakših zadataka. Stariji drugovi su formirali interesantne Lugram-kreacije. Neke su zaista zahtevne i pomoć učitelja je bila neophodna pri rešavanju tih Lugram-problema. Timskim radom učenici su uspeli da reše većinu zadataka. Pojedine "ekipe" i svih petnaest.

Korišćena zbirka zadataka predstavlja nastavni materijal koji su kreirali učenici. Još jednom je u nastavnoj praksi potvrđen značaj aktivnog učešća učenika u kreiranju nastavnih medija.

Na narednim časovima izbornog predmeta "Od igračke do računara" predstavićemo sličan Lugram-primer ali korišćenjem softverskog nastavnog medija.

 

 
  © Lugram 2008.