ЛУГРАМ у основној школи

Ученици IV4 одељења ОШ "20. октобар" у Сивцу, школске 2005/06 године, први су корисници ЛУГРАМ-а у оквиру наставе, на часовима слободних активности.

Након "обавезних" фигура-задатака, ученици су у раду на "слободну тему" креирали праву малу збирку задатака картонског ЛУГРАМ-а:

Након играња "картонским" ЛУГРАМ-ом, ученици су добили прилику да у школском кабинету за наставу информатике испробају једно од софтверских решења ове слагалице.

Позитивнa реаговања ученика и наставника на овај догађај подстакла су даљи развој софтверских верзија ЛУГРАМ-а.

"Картонски" ЛУГРАМ и једна од софтверских верзија (ЛУГРАМ_III), коришћени су у оквиру истраживања на тему "Образовни софтвер типа образовна игра у настави математике (пример геометрија) I - IV разреда основне школе".

 

 

  © Lugram 2008.