ЛУГРАМ је слагалица задатих геометријских фигура. Прве верзије креирао сам 1996. године.

"Картонска" верзија слагалице (преузми PDF) садржи подлогу за састављање и кесицу са исеченим саставним деловима за састављање фигура-задатака. На картонској подлози се налазе одштампане фигуре-задаци и поље за састављање.

Поље за састављање

 

Елементи за састављање

 

Један од задатака

 

Поред едукативне улоге у геометријском образовању млађих основношколских узраста ученика, ЛУГРАМ жели да подсети наставнике на широк спектар могућности које им пружа примена медија и медијских средстава у настави, а нарочито на могућност заједничке, активне улоге наставника и ученика у примени медија у настави и креирању медија за наставу.

 

 

  © Lugram 2008.