За играње ЛУГРАМ_III on-line потребан вам је Adobe Shockwave Player (To play Lugram_III online, you need Adobe Shockwave Player and a browser (Mozilla Firefox Version 52.0.2ESR, or Safari) which supports NPAPI plugin). Само претраживачи (Mozilla Firefox Version 52.0.2ESR или Safari) који још увек подржавају NPAPI plugin омогући ће вам приступ Луграму и on-line. Кликните на слику (Click on the picture).

 

 

 

  © Lugram 2008.