Primena medija u nastaviObrazovni softverOd igračke do računara ...Lugram_III_g
 

 

LUGRAM_III_g - Kreiraj pa igraj

OŠ "20. oktobar" Sivac , školska 2009/10. godina

Učenici IV4 su prva generacija sivačkih osnovaca koja učestvuje u projektu LUGRAM od prvog razreda. Krajem februara i početkom marta 2010. godine na časovima izbornog predmeta Od igračke do računara, učenici i učitelj IV4 realizuju završnu fazu projekta, primenu Lugram_III_g dela programskog paketa LUGRAM. Lugram_III_g se sastoji od modula za kreiranje figura-zadataka, kreiranje sastavnih elemenata i modula za igru.

Početak druženja sa Lugram_III_g programskim paketom započeo je instaliranjem navedenog paketa na radne stanice u kabinetu za nastavu informatike. Učenici su nakon uputstava dobijenih od učitelja, samostalno pristupili korišćenju flash drajva, kopiranju instalacionog programa na čvrsti disk i pokretanju i praćenju postupka instalacije programa Lugram_III_g.

A nakon instaliranja ... započela je aktivnost koju smo nazvali "Kreiraj pa igraj". Za početak bilo je to na prvom nivou težine. Zaista kreativno.

 

 
  © Lugram 2008.