ЛУГРАМ_III_g представља унапређење верзије ЛУГРАМ_III. Новину у овој варијанти ЛУГРАМ-а представља могућност креирања фигура-задатака и елемената за састављање фигура-задатака. ЛУГРАМ_III_g садржи три програмска модула: модул за креирање задатака, модул за креирање саставних елемената и модул за игру.

 

Играч може да бира којим редом ће савладавати нивое игре.

Када одабере ниво игре играч добија могућност избора пет задатака. За разлику од ЛУГРАМ_III задаци се "крију" иза иконица ученика који их доноси. Остатак модула за игру не разликује се од ЛУГРАМ_III.

 

 

  © Lugram 2008.