Primena medija u nastaviObrazovni softverOd igračke do računara ...Lugram_III_gKreiraj pa igrajZbirke zadataka
 

 

IV4 i LUGRAM_III_g - zbirke zadataka

OŠ "20. oktobar" Sivac , februar-mart 2010.

Koristeći za početak samo osnovne (početne, inicijalne) sastavne elemente Lugrama-a i modul za kreiranje figura-zadataka, učenici IV4 su izmenama sadržaja matrica figura-zadataka, kreirali nove grupe Lugram-zadataka. Da pogledamo primere:

nivo 1
nivo 2
nivo 3

zbirka 1

 

zbirka 2

 

zbirka 3

 

zbirka 4

 

zbirka 5

 

zbirka 6

 

zbirka 7

 

zbirka 8

 

 
  © Lugram 2008.