Primena medija u nastaviObrazovni softverOd igračke do računara ...Lugram_III_gKreiraj pa igraj
 

 

IV4 i LUGRAM_III_g - kreiranje zbirki zadataka

OŠ "20. oktobar" Sivac , februar-mart 2010.

Korišćenje modula za kreiranje i modifikovanje sastavnih elemenata omogućava da osnovna (ili trenutno važeća u modulu zadataka) grupa zadataka dobije novi izgled bez intervencija na matricama samih zadataka. Sa druge strane, kombinovanjem uticaja i jednog i drugog modula za kreiranje, otvara se daleko veći broj kreativnih mogućnosti. Pogledajmo početne primere korišćenja modula za kreiranje sastavnih elemenata:

Modul za kreiranje elemenata zahteva od učenika više "geometrijskog" umeća, a kako je tehnički skromno opremljen, i dosta strpljenja u radu na matrici 62x62 kvadratića. Kako funkcioniše na isti način kao i modul za kreiranje zadataka, učenici su se lako snašli u postupcima arhiviranja svojih radova. Na prvom času druženja sa modulom za kreiranje sastavnih elemenata, zabavljali su se modifikovanjem sastavnih elemenata prvog težinskog nivoa igre, prateći potom uticaj svojih modifikacija u modulu za kreiranje zadataka. Pokazalo se da postupak modifikacije i kreiranja Lugram-sastavnih elemenata koji očuvava osnovne osobine Lugram-zadataka (npr. simetrija), predstavlja ozbiljan zadatak za učenike IV razreda osnovne škole. Veoma je važno istaći da su učenici i sami shvatili na koji način promenom izgleda sastavnih elemenata utiču na izgled i osobine već postojećih figura-zadataka. Nadamo se da će ovakva "geometrijska" vežba biti korisna za njihovo dalje geometrijsko obrazovanje.

 

 
  © Lugram 2008.