Download
 

 

 

 Lugram_III              

 Lugram_III_g                

Od igračke do računara - nastavni planovi

 

Napomene:

  • Za korisnike Win7, Win8, Win10: LUGRAM (III_g, 5x5, 7x7) sa modulima za kreiranje zadataka i sastavnih elemenata instalirajte na lokaciji na disku na kojoj imate sva prava pristupa (R/W) (ako je potrebno promenite ponuđenu lokaciju C:\Program Files)
  • (**) Na instalirani Lugram_III_g3 dodajte tri paketa modifikovanih osnovnih elemenata (učenici IV4 šk. 2009/10.g.)
  • (***) Za prikaz video priloga potreban Video Codec (npr. K-Lite Codec Pack)
  • (+) PPS (za prikaz video priloga potreban Windows XP SP2 ili novija verzija)
  • (++) Kreirano Front Page-om (za pokretanje prezentacije otvoriti index.htm, za prikaz video priloga potreban Video Codec (npr. K-Lite Codec Pack))

Pitanja i predloge uputite na neku od e-mail adresa sa stranice Kontakt.

POŠALJITE SVOJU ZBIRKU LUGRAM ZADATAKA

 

 
  © Lugram 2008.