Primena medija u nastaviObrazovni softverSekcija za informatiku i medije
 

 

2003.
2007.

Podizanje nivoa opremljenosti računarskom i ostalom opremom iz oblasti multimedijalnih sredstava, ponovo je u OŠ "20.oktobar" Sivac podstaklo ideju za formiranje sekcije za informatiku i medije.

 

 

Ideja je prezentovana u okviru tematske večeri u Narodnoj biblioteci u Sivcu, 13. novembra 2008. godine, kao jedna od tri teme (Mediji u obrazovanju u osnovnoj školi, Sekcija za informatiku i medije, Škola i WEB scena). Sekcija za informatiku i medije je predstavljena kao organizacioni oblik rada koji nije potreban samo osnovnoj školi u Sivcu, već i ostalim akterima kulturno-obrazovne scene (Dom kulture, Narodna biblioteka, predškolska ustanova "Bambi"). Autor i saradnici www.lugram.net-a, zajedno sa direktorom OŠ "20. oktobar", izneli su više predloga o tome na koji način stvoriti preduslove za rad sekcije (opremanje, angažovanje nastavnika i učenika ...) i organizovati rad sekcije. Takođe su istaknute i mogućnosti koje ima tako organizovana sekcija i navedeni primeri u skorijoj budućnosti, na kojima bi sekcija mogla to i pokazati.

 

 

Naglašeno je da "medijski prostor" koji treba da koristi sekcija za informatiku i medije, nije rezervisan samo za "nove", savremene medije i medijska sredstva. On predstavlja integrisan prostor medijskog izraza u kome učestvuju i "stari" i "novi" mediji. Na ovaj način postavljena platforma za praktičan rad sa medijima, omogućava širokom krugu saradnika aktivno učešće u radu sekcije za informatiku i medije.

Ostaje da se u periodu koji je pred nama, ideja i ostvari u praksi.

 

 
  © Lugram 2008.