Primena medija u nastaviObrazovni softverLugram_III - od metrike do govornih naredbi
 

 

OŠ "20. oktobar " Sivac, novembar 2015.

Treći ciklus školskog obrazovnog projekta Lugram se nalazi u drugoj fazi realizacije. Planom rada je predviđena upotreba verzije "kartonskog" Lugrama u kojoj figure-zadaci nisu podudarne figurama-rešenjima. Učenici II-4 su uspešno savladali navedenu "prepreku" i kroz igru se još jednom bavili geometrijskim transformacijama. Kada u njihovom daljem školovanju stignu na red te nastavne teme iz geometrije, nadamo se da će uspeti da ih povežu sa Lugram-zadacima.

Što se softverskog dela druge faze projekta tiče, osvežili smo je primenom Lugrama kojim se upravlja govornim naredbama na srpskom jeziku.

Posle pilot faza rada sa prethodnom generacijom učenika (u četvrtom razredu) i ovogodišnje faze testiranja (septembar) o kojoj smo već pisali, odvažili smo se da Lugram verziju podržanu aplikacijom za automatsko prepoznavanje govora na srpskom jeziku (anASR - proizvod preduzeća AlfaNum Novi Sad u saradnji sa FTN Univerziteta u Novom Sadu) primenimo na redovnom času izbornog predmeta Od igračke do računara.

Učenici su veoma pažljivo saslušali uputstva i ispratili demonstraciju rešavanja zadatka koju je izveo nastavnik, a potom je demonstraciju rešavanja zadatka izveo jedan od učenika koji je učestvovao u pilot testiranjima. Zatim su rešavanju zadataka pristupili učenici koji su se prvi put sreli sa takvom verzijom Lugrama. Procenat prepoznatih izgovorenih naredbi je od samog početka bio visok tako da je trema lagano nestajala, a naš računar "Alfa" izvršavao upućene mu naredbe. Kako bi svaki učenik iz odeljenja dobio priliku da na ovaj način rešava Lugram-zadatak, organizovaćemo još jedan čas druženja sa "Alfom".

 

 

 
  © Lugram 2008.