Primena medija u nastaviObrazovni softverKvadratura
 

 

KVADRATURA

Program pod imenom "Kvadratura" nastao je zbog potrebe pripreme učenika za rad u završnim fazama projekta LUGRAM. Igranje mogućnostima koje pruža mreža kvadrata i paleta boja, razvija tehniku "mrežnog rada" potrebnu za LUGRAM_III_g, verziju geometrijske slagalice Lugram opremljenu programima-generatorima sastavnih elemenata i figura-zadataka. "Kvadraturu" karakteriše mogućnost "crtanja" u mrežama: 10x10, 50x50 i 100x100 kvadrata. Paleta za izbor boja i različite "gustine" mreže, pružaju mogućnost za raznovrsne kreacije.

Drugi razlog nastanka "Kvadrature" je želja da se moduli za kreiranje sastavnih elemenata geometrijske slagalice Lugram, prilagode potrebama vežbe na temu iz geometrije - Površina pravougaonika i kvadrata. Taj drugi deo priče o "Kvadraturi" bavi se temom Mera za površinu. Razvija se mala "diskusija" o kvadratnim metrima, centimetrima, kilometrima ... Ar, hektar ... Pet početnih pitanja koje program donosi, pokretač su za dalji razgovor. Nastavniku i učenicima pruža se mogućnost da postavljaju zadatke za izračunavanje površina raznovrsnih figura, sve u zavisnosti od toga kakve su merne jedinice za površinu međusobno "ugovorili" za predstavljenu mrežu kvadrata:

   

Posebna verzija računarskog programa Kvadratura dobila je naziv Kvadratura kontinenta i predstavlja nadogradnju već opisane upotrebe Kvadrature u nastavi matematike u IV razredu osnovne škole. Kao takva, njena primena je uvrštena na spisak scenarija časova matematike u okviru Erasmus+ projekta InAMath.

 
  © Lugram 2008.