Primena medija u nastaviObrazovni softverKvadraturaKvadratura - primena
 

 

KVADRATURA - primeri primene u nastavi

 

Kvadratura kontinenta (OŠ "20. oktobar" Sivac, decembar 2021.)
KVADRATURA - radnje mišem (OŠ "20. oktobar" Sivac, april 2015.)
KVADRATURA - radnje mišem (OŠ "20. oktobar" Sivac, februar 2011.)
KVADRATURA - primena u I razredu (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2010.)
KVADRATURA - primena u I razredu (OŠ "20. oktobar" Sivac, septembar 2010.)
"KVADRATURA" ( IV razred, osnovna škola "20. oktobar" Sivac, oktobar 2009.)

 

 

 

 

 

 
  © Lugram 2008.