Primena medija u nastaviObrazovni softverKvadraturaKvadratura - primenaPrvi razred - primer 2
 

 

OŠ "20.oktobar" Sivac, novembar 2010.

Učenici I4 odeljenja OŠ "20. oktobar", još jednom su bili u prilici da se druže sa programom Kvadratura. Ovog puta su to radili na času matematike u okviru nastavne teme Sabiranje i oduzimanje brojeva do 5. Na računaru u učionici korišćena je Kvadratura u mreži 10x10 kvadrata.

Uz rad računaljkom u učionici, ova "računaljka" na računaru došla je kao dodatna motivacija da se zadaci uspešno reše.

Bila je to prilika da se još jednom udruže "stara" i moderna nastavna sredstva, na istom radnom zadatku, uspešno naravno.

 

 
  © Lugram 2008.