Primena medija u nastaviObrazovni softverKvadraturaKvadratura - primenaPrvi razred - radnje mišem
 

 

OŠ "20.oktobar" Sivac, april 2015.

"Radnje mišem" je nastavna jedinica koja u okviru izbornog nastavnog predmeta "Od igračke do računara", kada je u pitanju obuka učenika za korišćenje računarske opreme, zauzima važno mesto. Kao i u radu sa prethodnom generacijom učenika koja je učestvovala u obrazovnom projektu Lugram, i ovoga puta je za potrebe realizacije ovog zadatka u nastavi, korišćen računarski program Kvadratura, kroz igru.

Učenici I-4 odeljenja su se tokom prvog polugodišta u nekoliko navrata na časovima sreli sa Kvadraturom, putem računara u svojoj učionici. Ovo im je bila prva prilika da taj program koriste samostalno u kabinetu za nastavu informatike. Za početak, i obuku, dok su slušali uputstva učitelja, "crtali" su u mreži 10x10 kvadrata. Potom su svoje kreacije predstavljali u mreži 50x50 kvadrata. Pritiskom na levi taster miša su crtali, a desnim brisali. Birali su boje iz raspoložive palete, zapisivali svoje crteže na disk računara pa ih ponovo učitavali i prikazivali. Mreža 50x50 kvadrata je zahtevala preciznost u pozicioniranju pokazivača miša, strpljenje i pažnju u radu. Učenici su pred kraj časa "razmenili iskustva" i pogledali šta je ko uspeo da kreira.

Kvadratura je pored vežbe za rad mišem, program koji koristimo kao fazu obuke učenika za kasnije korišćenje softverskih modula Lugrama koje ih čeka u narednim etapama realizacije tog projekta. Kvadratura je program koji se koristi i u nastavi matematike u četvrtom razredu u okviru nastave geometrije, tokom obrade nastavne teme "Mere za površinu".

 

 
  © Lugram 2008.