Primena medija u nastaviObrazovni softverLugram_III_g - nova zbirka zadataka
 

 

OŠ "20. oktobar " Sivac, oktobar 2013.

Učenici IV4 se ove školske godine nalaze u završnoj fazi realizacije obrazovnog projekta Lugram. Dosadašnja iskustva stečena igranjem različitih verzija ove geometrijske slagalice, iskoristili su za upoznavanje novih modula softverskog sistema za igru Lugram. Prvo su upoznali modul za kreiranje zadataka. Modul funkcioniše slično verziji Lugram_3x3 koju su učenici upoznali u trećem razredu. Novosti su se ogledale u tome što je ovoga puta trebalo voditi računa da se sopstveni Lugram-zadaci nakon kreiranja pojedinačno zabeleže na čvrstom disku, a potom i arhiviraju kao grupa zadataka.

U narednom susretu sa verzijom Lugram_III_g, učenici su koristili modul za kreiranje sastavnih elemenata. Slično softversko rešenje su upoznali kada su još kao prvaci koristili računarski program Kvadratura.

Nakon ovih aktivnosti formirali smo novu zbirku Lugram-zadataka. Sa bogatijim fondom zadataka dočekujemo narednu generaciju mlađih osnovaca. I ova nova Lugram-zbirka je dostupna za igru online.

 

 

 
  © Lugram 2008.