Оd školske 2005/06.g. LUGRAM је u primeni u školi.

Lugram takmičenje u II-3 (OŠ "20. oktobar" Sivac, decembar 2023.)
Lugram govornim naredbama ponovo u II razredu (OŠ "20. oktobar" Sivac, decembar 2023.)
Lugram "u pločicama" i II-3 (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2023.)
Lugramiranje u I-3 (OŠ "20. oktobar" Sivac, jun 2023.)
Lugram - ponovo u prvom razredu (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2022.)
Novi zadaci u Lugram-zbirci (OŠ "20. oktobar" Sivac, dec 2021.)
Petnaest školskih godina obrazovnog projekta Lugram (februar 2020.)
Lugram_III govornim naredbama na srpskom jeziku (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov 2019.)
Lugram_III ponavljanje gradiva (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov 2019.)
Lugram "u pločicama" (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov 2019.)
Igramiranje i Lugramiranje u I-3 (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov-dec 2018.)
Lugram_III u prvom razredu (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2018.)
Lugram - ponovo u prvom razredu (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2018.)
Lugram - nova zbirka zadataka (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2017.)
Lugram - od metrike do govornih naredbi (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2015.)
Lugram - novi test verzije podržane ASR-om (OŠ "20. oktobar" Sivac, septembar 2015.)
Lugram_III - primena u prvom razredu (OŠ "20. oktobar" Sivac, mart 2015.)
Lugram "u kockama" - prvi razred (OŠ "20. oktobar" Sivac, dec. 2014.)
Lugramiranje - prvi razred (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov. 2014.)
"Kartonski" Lugram - primena - prvi razred (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov. 2014.)
Lugram_III_g - nova zbirka zadataka (OŠ "20. oktobar" Sivac, oktobar 2013.)
Lugram podržan ASR tehnologijom - prvi test (OŠ "20. oktobar" Sivac, sept. 2013.)
Lugram_3x3 u Digitalnom kabinetu (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2012.)
Lugram_III_online u Digitalnom kabinetu (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2011.)
"Kartonski" Lugram - zbirka zadataka - primena (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov. 2011.)
"Kartonski" Lugram - primena - drugi razred (OŠ "20. oktobar" Sivac, novemb. 2011.)
Lugram_III u Digitalnom kabinetu (OŠ "20. oktobar" Sivac, april 2011.)
Lugram_III - primena - prvi razred (OŠ "20. oktobar" Sivac , mart 2011.)
Kartonski LUGRAM - OŠ "Nikola Tesla" Lipar, prvi razred, decembar 2010.
LUGRAM "u kockama" - OŠ "20. oktobar" Sivac, prvi razred, novembar 2010.
Kartonski LUGRAM - OŠ "20. oktobar" Sivac, prvi razred, novembar 2010.
Lugram_III - primena (VI i VII razred, osnovna škola za obrazovanje i vaspitanje dece i omladine sa smetnjama u razvoju "Smeh i suza " Aleksinac, šk. 2009/10.)
Lugram_III - primena (III razred, osnovna škola "I.L. Ribar " Sombor, maj 2010.)
"Kartonski" LUGRAM ( III razred, OŠ "20. oktobar " Sivac, maj 2010.)
Lugram_III_g - primena (IV razred, osnovna škola "20. oktobar" Sivac, mart 2010.)
LUGRAM - igra pamćenja (školska 2009/10.g. OŠ "20. oktobar" Sivac)
"Kartonski" LUGRAM ( I razred, osnovna škola "20. oktobar" Sivac, 2006/07.š.g.)
LUGRAM - primena u III razredu (šk. 2006/07.g. OŠ "20. oktobar" Sivac)
LUGRAM i IV4 (školska 2005/06.g. OŠ "20. oktobar" Sivac)

 

 

 

 

  © Lugram 2008.