"Kartonski" LUGRAM

Nastao je uporedo sa softverskim rešenjem. "Kartonski" LUGRAM često koristimo kao medij "uvodničar" u upotrebu softverskih rešenja ove obrazovne igre. Tako su se njime igrali i prvaci i učenici II, III i IV razreda. U OŠ "20. oktobar" u Sivcu od školske 2006/07 godine različita medijska rešenja LUGRAM-a planski se uvode u nastavni rad počev od prvog razreda, u okviru izbornog predmeta Od igračke do računara. Smatram da je to veoma dobar primer integracije "starih" i "novih" medija u nastavnom procesu, njihove saradnje, pa čak i nadmetanja, a sve u korist podizanja nivoa efikasnosti ovako organizovane nastave. Slično se može raditi i sa drugim igrama tipa geometrijskih slagalica (drevnim TANGRAM-om na primer). Mi smo se ovoga puta opredelili da budemo i kreatori medija koje koristimo.

     

U prvom susretu sa LUGRAM-om, školske 2005/06 godine, učenici IV razreda su nakon "obaveznog dela programa" (rešavanja 9 ponuđenih zadataka), dobili priliku da i sami kreiraju figure-zadatke. Nastala je prava mala zbirka figura-zadataka LUGRAM-a :

Svaka figura je dobila i ime. I ovom prilikom sam se uverio koliko su učenici značajan saradnik u stvaranju medija i medijskih sredstava za nastavu.

 

 
  © Lugram 2008.