Primena medija u nastaviŠtampani mediji
 

 

 

Lugramiranje u I-3 (OŠ "20. oktobar" Sivac, jun 2023.)
Lugram - ponovo u prvom razredu (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2022.)
Lugram "u pločicama" (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov 2019.)
Igramiranje i Lugramiranje u I-3 (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov-dec 2018.)
Lugram - ponovo u prvom razredu (OŠ "20. oktobar" Sivac, novembar 2018.)
Lugram - od metrike do govornih naredbi (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov. 2015.)
Lugram "u kockama" - prvi razred (OŠ "20. oktobar" Sivac, dec. 2014.)
Lugramiranje - prvi razred (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov. 2014.)
"Kartonski" Lugram - primena - prvi razred (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov. 2014.)
Graph paper programming - prvi razred (OŠ "20. oktobar" Sivac, okt. 2014.)
"Kartonski" Lugram - zbirka zadataka - primena (OŠ "20. oktobar" Sivac, nov. 2011.)
"Kartonski" Lugram - primena - drugi razred (OŠ "20. oktobar" Sivac, novemb. 2011.)
Kartonski LUGRAM - OŠ "Nikola Tesla" Lipar, prvi razred, decembar 2010.
LUGRAM "u kockama" - OŠ "20. oktobar" Sivac, prvi razred, novembar 2010.
Kartonski LUGRAM - OŠ "20. oktobar" Sivac, prvi razred, novembar 2010.
LUGRAM - taktilni modaliteti (razvoj u periodu 2009-2010.)
LUGRAM - nešto novo za školsku 2010/11. (avgust 2010.)
"Kartonski" LUGRAM ( III razred, OŠ "20. oktobar " Sivac, maj 2010.)
"Kartonski" LUGRAM ( I razred, osnovna škola "20. oktobar" Sivac )
"Delatnosti ljudi " ( III razred, osnovna škola "20. oktobar" Sivac )
Na zidu učionice ...
Na času srpskog jezika ...

 

 

 

 

 

 

 

 
  © Lugram 2008.