"Da li je poželjnije i inspirativnije da se realizuje jedan video-zapis nego da se napravi jedan školski časopis? Da li je, u vremenu sintetičkih slika, magija štampe još uvek snažna? Da li je ovaj problem ovako postavljen relevantan? Već prvo zapažanje nagoveštava odgovor. Mnogo je važniji parametar projekta nego sama vrsta medija" (Žak Gone)

Savremenim medijskim sredstvima (digitalni fotoaparati, kamere, personalni računari, inkjet ili laserski štampači ...) pratili smo i dokumentovali posete sajamskim manifestacijama primene IT-a. Organizovanje ovakvih poseta, korisno je za učenike osmog razreda. Nakon "male mature" njih očekuje upis u srednje škole. Za publikovanje odabranog materijala odabrane su štampane fotoreportaže sa kratkim pratećim tekstom.

Po ugledu na praćenje sajamskih slično su praćena
još neka događanja:
 

Praćenje, dokumentovanje i izveštavanje o događanjima u Sivcu, bilo da je reč o "starim" ili "novim" medijima, zasniva se još uvek na angažmanu pojedinaca. www.lugram.net želi da podstakne sistematski organizovan način rada u ovoj oblasti (npr. sekcije za informatiku, računarstvo i medije) u sivačkim vaspitno-obrazovnim i kulturno-obrazovnim ustanovama, i njihovu saradnju na tom polju. Time bi se stvorila osnova za kvalitetan kontinuiran rad.

 
  © Lugram 2008.