"IVANJSKO CVEĆE " 2005.

Putem štampane fotoreportaže, o pripremama za festival i akterima "iza pozornice", izveštavali smo "on line" - u toku dana festivala. Sve to, naravno, ne bi moglo da se uradi bez potrebne opreme: digitalnog fotoaparata, personalnog računara, inkjet štampača i ... bicikla kojim je materijal transportovan od mesta događaja do mesta za obradu i nazad do sivačke Narodne biblioteke na čijem ulazu je bilo mesto za ovu "fotoreportažu".

 

 

 

 

 

 

 
  © Lugram 2008.