"Kartonski" LUGRAM često koristimo kao medij "uvodničar" u upotrebu softverskih verzija ove obrazovne igre. Planiranje rada sa slepom decom podrazumeva modifikaciju kartonskih modela Lugram-zadataka tako da se zadaci mogu prepoznati dodirom reljefnih površina koje su u vizuelnim modalitetima ove igre predstavljene bojom u kontrastu sa podlogom.

Softverske verzije istih Lugram-zadataka kreiraju se upotrebom standardnog modula.

Identifikacija sastavnih elemenata govornim porukama, prethodno je pripremljena. Modul za igru na sličan način raspolaže datotekama vizuelnih i audio sadržaja koji se odnose na sastavne elemente Lugram-zadatka. Početni testovi ovakvog pristupa modifikaciji Lugrama dali su ohrabrujuće rezultate. To je opravdalo očekivanja autora da će nakon prilagođenja Lugrama potrebama slabovidih korisnika, uspeti da pripremi i prototipe Lugrama koje mogu da koriste slepi korisnici. Lugram se u ovom slučaju igra kao audio-taktilna igra. Uspešno početno testiranje kartonskih taktilnih modela Lugram-zadataka i njihovih audio verzija u softverskom modulu za igru, iniciralo je realizaciju audio-taktilne verzije modula za kreiranje zadataka.

   

Drveni taktilni Lugram-moduli za pripremu zadataka

Prikazani taktilni Lugram-moduli izrađeni od drveta, slepom korisniku pored taktilnog "čitanja" pripremljenog zadatka, omogućavaju i kreiranje sopstvenog Lugram-zadatka upotrebom reljefnih modela u drvenom "saću" 3x3 kvadrata ili Lugram-pločica u "rešetki" 3x3 kvadrata. Taktilne module za kreiranje zadataka prati softverska audio verzija.

Modifikovani Lugram-modul za pripremu zadataka (softverska audio verzija za slepe korisnike)

Naredna testiranja će pokazati koliko su pripremljeni Lugram-moduli za kreiranje zadataka efikasni u praktičnoj primeni u radu sa slepom decom osnovnoškolskog uzrasta.

 

 
  © Lugram 2008.