Primena medija u nastaviObrazovne igreIgramiranje-algoritam-programiranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŠ "20. oktobar" Sivac
oktobar 2014.

Učenici odeljenja I-4 su u okviru Nedelje programiranja, dobili priliku da se bave zanimljivim aktivnostima koje su za početak nazvane igramiranje, da bi se kroz igru potom upoznali sa pojmovima algoritam, program i programiranje. Na predlog nastavnice Valentine Rutović da se realizuje Graph Paper Programming, formiran je tročlani tim nastavnika (Valentina Rutović, Snežana Lučić, Branko Lučić) za realizaciju i praćenje aktivnosti ovog oglednog časa. Času su prisustvovali članovi Aktiva učitelja i pedagog OŠ "20. oktobar". Pripremljena sredstva i materijali za rad su omogućili efikasnu realizaciju časa. Zainteresovanost, pažnja i angažovanost učenika je bila na veoma visokom nivou, a u aktivnosti "igramiranja-programiranja" uključili su se aktivno i gosti. Planiran je i rad u kabinetu opremljenom računarima kada će "programerske" aktivnosti koje su obavljali simbolima iscrtanim na kartonskim kvadratićima, učenici ponoviti radeći računarima. Nestrpljivo čekaju da postanu "pravi programeri".

 

 

 

 
  © Lugram 2008.