Primena medija u nastaviŠtampani medijiIgramiranje i Lugramiranje (novembar-decembar 2018.)
 

 

Igramiranje i Lugramiranje

OŠ "20. oktobar" Sivac , novembar-decembar 2018. godine

Gostovao sam na času projektne nastave u odeljenju I-3 gde je u toku bila realizacija prve faze obrazovnog projekta Lugram. Radilo se o aktivnostima vezanim za Graph Paper Programming koji je od prošlog Lugram-ciklusa postao sastavni deo obrazovnog projekta Lugram. Igramiranje, kako smo tada, 2014. godine, nazvali Graph Paper Programming aktivnosti u prvom razredu, deci kroz igru približava pojmove algoritam, program i programiranje.

Nakon upoznavanja sa pravilima Graph Paper Programming-a usledilo je Lugramiranje u odeljenju I-3, tačnije Lugram na Graph Paper Programming način, kao završnica prve faze obrazovnog projekta Lugram.

 

 
  © Lugram 2008.