Primena medija u nastaviŠtampani medijiIgramiranje i Lugramiranje (novembar-decembar 2018.)
 

 

Igramiranje i Lugramiranje

OŠ "20. oktobar" Sivac , novembar-decembar 2018. godine

Već odomaćeno Lugramiranje u okviru obrazovnog projekta Lugram i ovoga puta je izazvalo veliko interesovanje kod učenika. Nakon prikazanog početnog primera i zajedničkog rešavanja drugog zadatka, samostalno su formirali Lugram-algoritam trećeg zadatka. Potom su uspešno protumačili zadati Lugram-algoritam i kreirali Lugram-figuru koja je njime bila predstavljena.

Opisane aktivnosti (sa časa održanog 2014. godine) predstavljene su na međunarodnoj konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju održanoj juna ove godine u Beogradu. Ove školske godine smo dopunili Lugram na Graph Paper Programming način - učenici su kreirali svoju Lugram-figuru formirajući njen Lugram-algoritam, a mi rešavali postavljeni zadatak.

 

 
  © Lugram 2008.