Primena medija u nastaviObrazovni softverOd igračke do računara ...Kartonski Lugram i prvaci
 

 

Kartonski LUGRAM

OŠ "20. oktobar" Sivac , novembar 2010. godine

Obrazovni projekat LUGRAM je krenuo u novi četvorogodišnji ciklus realizacije. Učenici odeljenja I4 i I1 su Lugram upoznali koristeći pripremljeni kartonski set za igru. Nakon početnih uputstava dobijenih od učitelja, rešavali su zadatke radeći u parovima.

Igra je izazvala veliko interesovanje učenika. Svi su marljivo radili ne bi li što pre rešili zadatak. Nakon kraćeg perioda upoznavanja osnovne ideje Lugrama, svaki par učenika je pronalazio svoj metod kako da reši postavljeni zadatak. Razlika u odnosu na školsku 2006/07.g. kada smo prvi put Lugram upotrebili u radu sa prvacima, ogledala se u tome što je broj elemenata za sastavljanje koji se nalazio na klupi ispred učenika, ovoga puta bio daleko veći od potrebnog za rešenje zadatka. Kartonski set za igru je tako pripremljen da pokriva rad sa učenicima I-IV razreda te zbog toga sadrži po devet primeraka svake vrste sastavnog elementa Lugram-zadatka. Bilo je zanimljivo pratiti koliko to prvake ometa u igri, a koliko omogućava svakom učeniku u paru da poseduje "svoje" elemente za rad. Nešto slično se dešava i u poređenju softverskih verzija Lugrama koje će ovi mališani upoznati u drugom polugodištu ove školske godine.

Času u odeljenju I1 prisustvovala je i učestvovala u radu Sofija Sadžakov, student Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: "Čas kome sam prisustvovala je bio veoma zanimljiv i dinamičan. Dopalo mi se što su učenici bili aktivni tokom čitavog časa. Veoma upečatljiva je i činjenica da su tako mala deca koja su u školi tek tri meseca funkcionisala u uslovima partnerskog rada i rada sa novim nastavnim sredstvom. Može se reći i da učiteljica poštuje inkluziju i pravo svakog deteta na obrazovanje. Kada bih ja organizovala čas slaganja slagalice „Lugram“ u ovako disciplinovanom odeljenju sigurno bih pustila muziku, radi još opuštenije i prijatnije atmosfere."

Đake-prvake ove školske godine očekuje i jedno nesoftversko Lugram-iznenađenje.

 

 
  © Lugram 2008.