OŠ "20. oktobar" Sivac, maj 2010.

"Kartonski" LUGRAM često koristimo kao medij "uvodničar" u upotrebu softverskih rešenja ove obrazovne igre. Ovoga puta smo se opredelili da dok budemo primenjivali softverski Lugram_III u OŠ "I.L. Ribar" u Somboru, kartonsku verziju igre koristimo u Sivcu u dva odeljenja III razreda, takođe tokom rada na nastavnoj temi Trougao.

U prvom susretu sa LUGRAM-om, učenici su rešavali "obaveznih" devet zadataka. Potom su kreirali figure po slobodnom izboru. Slično smo postupili i maja 2006. godine tokom pilot-primene u IV razredu.

Rezultati istraživanja sprovedenog ovim povodom, poređeni sa onim iz 2007.g. govore da je za današnje generacije mlađih osnovaca obrazovna igra itekako interesantna, a njena realizacija medijem tipa softver naročito. Stoga se nameće zaključak da je ovaj savremeni medij zaista veoma snažan motivacioni faktor i procesu nastave. Za postizanje statistički značajnog pomaka u eksperimentalnom radu neophodna je često i "saradnja" medija.

 

 
  © Lugram 2008.