Поред стандардних верзија које су у одређеној мери употребљиве за рад и са децом са посебним потребама, ЛУГРАМ_III постоји и у верзијама прилагођеним слабовидој и слепој деци. Софтверске верзије и даље прати екрански приказ игре тако да се оне могу користити и у раду са децом која имају неке друге врсте ометености.

У сарадњи са колегама са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, који се баве развојем и применом рачунарских говорних технологија, развијено је неколико рачунарских прототипа ЛУГРАМ_III верзије које могу да играју слабовида и слепа деца.

Тестирања прилагођених мултимодалних прототипа ЛУГРАМ_III врше се у сарадњи са специјализованим школама за слепу децу, основним школама које реализују редовни наставни програм и основним школама и удружењима која се баве образовањем деце са посебним потребама.

Као и у случају стандардне ЛУГРАМ_III верзије и верзија прилагођена слепим корисницима постоји у више модалитета, тако да су поред аудио (софтверских), креирани картонски и дрвени тактилни модули за игру.

Мултимодални приступ развоју и примени ЛУГРАМ_III верзија за слепу децу је предмет научно-истраживачког рада који треба да да одговор на питање да ли су и колику поменути прототипи применљиви у раду са слепом децом и да ли им је потребна додатна софтверска и хардверска подршка.

Захваљујемo се ученицима, наставницима и управи школе за слепу децу "Вељко Рамадановић" у Земуну и основне школе "20. октобар" у Сивцу, на сарадњи и доприносу у развоју и тестирању Луграм прототипа о којима је овде реч. Такође се захваљујемo и свим појединцима који су тестирали Луграм прототипе и запажањима и саветима допринели њиховом развоју. Хвала и свима који су својим радом и средствима допринели да замишљени тактилни модели игре Луграм од картона и дрвета буду и израђени.

 

 

  © Lugram 2008.