Primena medija u nastaviObrazovni softverOd igračke do računara ...Primer
 

 

"Paint"

OŠ "20. oktobar" Sivac

Školska 2008/09 godina

Odeljenje III4

Tema: Rad sa delovima crteža

     

Deo standardnog paketa Windows-a je i Paint, program za crtanje.

    

Za potrebe ove nastavne teme Paint je korišćen u cilju ovladavanja slobodnoručnim crtanjem, crtanjem geometrijskim oblicima i upisom teksta. Učenici su za rad koristili ponuđenu paletu radnih dugmadi Paint-a i operacije kopiranja, premeštanja, umanjivanja i uvećavanja delova crteža. Na kraju rada su svoju kreaciju zapisivali u datoteku na hard disku.

 

 
  © Lugram 2008.