3. nagrada na konkursu Digitalni čas 2012/2013
 

 

Beograd, 21. jun 2013.

Rad profesora razredne nastave, Snežane Lučić, "Trougao za treći razred osnovne škole", nagrađen je trećom nagradom, u oblasti matematike, računarstva, informatike i tehničkog obrazovanja, na nagradnom konkursu za nastavnike osnovnih škola, Digitalni čas 2012/2013. Rad ilustruje primenu obrazovnog softvera "Trougao_III" u nastavi geometrije. Reč je o časovima koji su izvođeni u odeljenjima III-4 OŠ "20. oktobar" Sivac, generacijama 2008/09 i 2012/13 školske godine, profesora razredne nastave Snežane Lučić.

     

 

 
  © Lugram 2008.