Stručni skup "Razvoj i primena računarskih govornih tehnologija za srpski jezik"
 

 

OŠ "20. oktobar " Sivac, 29. novembar 2019.

U Osnovnoj školi "20. oktobar" je održan stručni skup pod nazivom "Razvoj i primena računarskih govornih tehnologija za srpski jezik". Skupu su prisustvovali učitelji, nastavnici i stručni saradnici osnovnih i srednjih škola i obrazovnih ustanova za specijalnu edukaciju, sa teritorija opština Kula i Sombor i docent Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Nakon uvodne reči direktora Osnovne škole "20. oktobar", Ferenca Lendaka, na skupu su govorili Snežana Lučić, učitelj u OŠ "20. oktobar", Branko Lučić, nastavnik matematike u Srednjoj stručnoj školi i u OŠ "Vuk Karadžić" u Crvenki i gost-predavač, prof. dr Vlado Delić, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Autor obrazovnog projekta Lugram, Branko Lučić, je upoznao prisutne sa najvažnijim osobinama projekta i načinom njegove realizacije u razrednoj nastavi. Istakao je da je za tekuću školsku godinu planirana realizacija dela projekta Lugram koji uključuje primenu računarskih govornih tehnologija za srpski jezik.
Usledio je prikaz aktivnosti sa oglednog časa "Računarska igra Lugram govornim naredbama na srpskom jeziku" koji je, nastavnik realizator projekta, Snežana Lučić, nedavno održala u svom odeljenju II-3. Snežana je prisutnim kolegama predstavila sve faze oglednog časa, ističući primarni cilj tih aktivnosti - učenje učenika pravilnom izražavanju. Poseban utisak na prisutne su ostavili prikaz načina rada sa učenicom oštećenog vida i audio-video zapisi sa časa. Reakcije učenika na komunikaciju govorom na srpskom jeziku sa računarskom aplikacijom Lugram, učesnici skupa su ispratili sa posebnom pažnjom i interesovanjem.
Branko Lučić je informisao prisutne koje su računarske tehnologije za srpski jezik korišćene za podršku radu računarske aplikacije Lugram. Reč je o TTS (Text-to-Speech) i ASR (Automatic Speech Recognition) računarskim aplikacijama za srpski jezik koje razvija i proizvodi preduzeće Alfanum iz Novog Sada u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
U svom izlaganju na temu "Razvoj i primena računarskih govornih tehnologija za srpski jezik", po kojoj je stručni skup i dobio naziv, profesor Vlado Delić je na zanimljiv i prisutnima razumljiv način objasnio o kakvim je tehnologijama reč, koliko je kompleksan postupak njihovog razvoja, kakve su mogućnosti njihove primene i koliko one mogu da pomognu ljudima u poslu i svakodnevnom životu. Poseban osvrt profesor je napravio na temu govornih tehnologija kao asistivnih tehnologija i istakao koliko govorne tehnologije mogu pomoći lakšem svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom, njihovoj socijalizaciji i obrazovanju. Praćeno prezentacijom, bogatom ilustrativnim primerima, predavanje profesora Delića je prisutnima moglo, osim informisanja o temi o kojoj retko imaju priliku neposredno da se informišu, da posluži i kao primer kako se jedno izlaganje na temu koja sadrži toliko složenih i sofisticiranih sadržaja, može učiniti zanimljivim i izazvati interesovanje kod onih koji mu prisustvuju.

Nadam se da će u budućnosti biti još ovakvih susreta jer, kako nam je profesor i sam rekao, razvoj govornih tehnologija se kreće dalje, uzlaznom putanjom, tako da će interakcija čovek-mašina, govorom na srpskom jeziku, postajati sve bliža interakciji koju doživljavamo kada međusobno razgovaramo.

Zahvaljujem se upravi Osnovne škole "20. oktobar" i Društvu učitelja opštine Kula na kvalitetnoj saradnji pri organizaciji skupa, a učenicima i učitelju II-3 na trudu koji su uložili kako bi primeri rada u nastavi koji su prikazani na skupu, plenili pažnju prisutnih.

 

 
  © Lugram 2008.