Predstavljanje na naučnim skupovima i u naučnim časopisimaTIO6 2011 - Tehnički fakultet Čačak, jun 2011.
 

 

TIO6 - 6. Međunarodni Simpozijum - TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVO UČENJA I ZNANJA - 03., 04. i 05. jun 2011. , Tehnički fakultet čačak

U okviru Sekcije 6 (Primena informacionih tehnologija u obrazovanju i vaspitanju) na TIO6 2011 predstavljen je rad Primena računarske igre Lugram u nastavi matematike za učenike I-IV razreda osnovne škole (autori Branko Lučić i Snežana Lučić).

"Formiranju početnih matematičkih pojmova značajno pomažu tradicionalno pedagoški oblikovani didaktički materijali, a obrazovni softver pruža niz novih mogućnosti za unapređenje kvaliteta nastave i učenja. Primena računarskih obrazovnih igara predstavlja jedan od načina da se te mogućnosti pretvore u pozitivne rezultate u nastavnoj praksi ...

... Unošenjem više kreativnosti u nastavni rad doprinosimo većoj zainteresovanosti učenika za školu, nastavu i učenje. Rezultati istraživanja govore da Lugram može da doprinese formiranju čvrste osnove u početnom učenju geometrije. U prikazanom primeru vidimo učenike ne samo u ulozi aktivnog korisnika već i u ulozi kreatora softverskog nastavnog medija. Faze pripreme i realizacije časova karakterisao je timski rad nastavnika i učenika".

 

 

 
  © Lugram 2008.