Predstavljanje na naučnim skupovima i u naučnim časopisima20. TELFOR - Beograd 2012.
 

 

20. TELEKOMUNIKACIONI FORUM - 20., 21. i 22. novembar 2012. , Sava Centar , Beograd

U okviru sekcije Softverski alati i aplikacije (sesija Mobilni uređaji i učenje pomoću računara), na TELFOR-u 2012 je predstavljen rad Mogućnosti primene govornih tehnologija u razvoju obrazovnog softvera u školama (autori Branko Lučić, Nataša Vujnović Sedlar i Vlado Delić) - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.

"Interaktivnosti obrazovnog softvera doprinosi i učešće govornih sadržaja. U školama u Srbiji ne postoje uvek potrebni uslovi da se oni dovoljno kvalitetno kreiraju snimanjem prirodnog govora. Razvijene računarske govorne tehologije za srpski jezik omogućavaju formiranje govornih sadržaja po kvalitetu veoma bliskih prirodnom govoru. U ovom radu je opisana ideja da se primenom računarske TTS tehnologije za srpski jezik, unapredi interaktivnost jednog obrazovnog softvera razvijenog u školi."

Kao primer, naveden je softver Trougao_III, njegova dosadašnja primena u nastavnoj praksi i plan za rekonstrukciju koja se pre svega ogleda u dopuni govornim sadržajima.

"Kompanija AlfaNum Novi Sad u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, razvila je niz inovativnih softverskih proizvoda u oblasti računarskih govornih tehnologija, kako za srpski tako i za srodne južnoslovenske jezike."

Rekonstrukcija softvera Trougao_III, potpomognuta navedenim softverskim aplikacijama iz oblasti računarskih govornih tehnologija, izvršiće se u nekoliko faza. Prvi funkcionalan prototip rekonstruisane aplikacije bi trebao da bude uključen u nastavnu praksu tokom tekuće 2012/13. školske godine.

"Planirana primena softvera Trougao_III, školske 2012/13. godine, pružiće povratne informacije o reakcijama učenika i nastavnika, na osnovu kojih će biti planiran dalji rad na njegovoj rekonstrukciji."

 

 
  © Lugram 2008.