Predstavljanje na naučnim skupovima i u naučnim časopisima17. TELFOR - Beograd 2009.
 

 

17. TELEKOMUNIKACIONI FORUM - 24., 25. i 26. novembar 2009. , Sava Centar , Beograd

U okviru sekcije Softverski alati i aplikacije, sesije Multimedijalne aplikacije i geografsko-informacioni sistemi, na TELFOR-u 2009 predstavljeni su radovi: Geometrijska slagalica LUGRAM - razvoj i primena (autori Branko Lučić i Nataša Vujnović Sedlar) i Računarska igra LUGRAM - verzija za decu sa oštećenjem vida (autori Branko Lučić, Nataša Vujnović Sedlar i Vlado Delić) - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.

"Jednostavna koncepcija igre LUGRAM i osobine razvijenih modula, omogućile su da verzija LUGRAM za slabovidu decu bude samo modifikacija opisanih osnovnih softverskih modula. Novi moduli LUGRAM-a učinili su igru pristupačnom i slabovidoj deci, a testiranja i dalja istraživanja će pokazati u kojoj meri se ideja i želja autora ostvarila u praksi i koliko je ovu verziju LUGRAM za decu sa oštećenjem vida potrebno još dorađivati. Upotreba tastature umesto miša, kreirani zvučni signali i efekti, kao i podrška sa govornim porukama za uputstva i igru predstavljaju važna prilagođenja potrebama slabovidih korisnika, ali otvaraju perspektivu i za poseban izazov kao što je razvoj verzije igre LUGRAM i za sasvim slepu decu. To je i u istraživačkom smislu još veći izazov, a računarska  igra LUGRAM bi tako postala dostupna još jednom krugu korisnika sa posebnim potrebama." (iz rada Računarska igra LUGRAM - verzija za decu sa oštećenjem vida)

 

 

 
  © Lugram 2008.