Predstavljanje na naučnim skupovima i u naučnim časopisimaTAKTONS 2013 - Novi Sad
 

 

TAKTONS 2013

The 2nd International Acoustics and Audio Engineering Conference - 13-16. novembar 2013. , Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad

Na naučnoj konferenciji organizovanoj u okviru TAKTONS-a 2013, u okviru sesije Speech technologies, predstavljen je rad Computer game Lugram – aid which contributes to education of blind and partially sighted children using speech technology (autori Branko Lučić, Nataša Vujnović Sedlar i Vlado Delić) - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.

Iz uvodnog dela: "Govorne tehnologije za srpski jezik kao asistivne tehnologije otvorile su novo poglavlje u razvoju pomagala u Srbiji. Pored razvijenih pomagala kao što su anReader i Audiobiblioteka za slepe i slabovide koja imaju svoje ekvivalente i na drugim jezicima, poslednjih godina se razvijaju i pomagala ABOSI i Lugram za slepu i slabovidu decu za koja u literaturi još nema podataka o nekim sličnim rešenjima. U ovom radu će biti predstavljen razvoj računarske igre Lugram za slepu i slabovidu decu kao pomagala koje treba da slepim i slabovidim učenicima pomogne da savladaju određeni broj osnovnih pojmova iz geometrije, a njihovim nastavnicima obezbedi novi metod u radu u okviru ove veoma zahtevne nastavne oblasti."

Kompanija AlfaNum Novi Sad u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, razvila je niz inovativnih softverskih proizvoda u oblasti računarskih govornih tehnologija. Jedan od njih, automatic-speech-recognition (anASR) server za srpski jezik, pomogao je da se Lugram osnaži novim softverskim sadržajem i otvore nove mogućnosti u njegovoj primeni u nastavnoj praksi.

 

 
  © Lugram 2008.