Predstavljanje na naučnim skupovima i u naučnim časopisimaNTO 2018 - Beograd, jun 2016.
 

 

Nove tehnologije u obrazovanju 2018, 8 - 9. juna 2018. , Beograd

Na petom po redu regionalnom/međunarodnom događaju posvećenom upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju, NTO2018 (www.britishcouncil.rs/new-technologies), koji je održan 8. i 9. juna u Beogradu, predstavio sam rad/temu „Lugram na Graph Paper Programming način“. Ogledni čas o kome je bilo reči u izlaganju, realizovan je 2014/15. školske godine u tadašnjem I-4 odeljenju OŠ „20. oktobar“ iz Sivca, nakon prethodnog uspešnog rada tokom Evropske nedelje programiranja te školske godine i bavljenja Graph Paper Programming-om.

Lugram je projekat čija realizacija kroz četvorogodišnje cikluse razredne nastave traje još od doba kada internet sadržaji i veb programiranje nisu bili toliko dominantni u digitalnim/softverskim sadržajima namenjenim nastavi i obrazovanju, ali je njegova pojava, po drugi put, na NTO konferenciji, ponovo izazvala pažnju i pokrenula određena pitanja u diskusiji koja, na žalost, nije mogla trajati duže od 5-6 minuta jer je za svako izlaganje predviđen termin u trajanju od petnaest minuta.

Da li se Lugram projekat možda sporo odvija kroz ciklus u kome se realizuje? Da li se starosna granica sa prvog razreda treba da preseli na predškolski uzrast kada je u pitanju početak realizacije? Da li je sistem (obrazovanja) ovde prepoznao sistem obrazovne igre Lugram kao nešto što treba da podrži u primeni? Koliko ljudi broji tim nosilaca projekta? Gde se može dobiti više informacija o projektu?

Profesor razredne nastave Snežana Lučić i ja ćemo nastojati da i od naredne školske godine nastavimo sa relizacijom projekta, u novom ciklusu i, po običaju, kada je u pitanju rad sa prvacima, uključivanjem nekih novih sadržaja ili barem novog oblika već postojećih sadržaja. Preostaje nam da u narednim školskim godinama vidimo koliko će i kako softverski sadržaji projekta i hardverska opremljenost uspeti da odgovore zahtevima projekta i novim standardima koji se uspostavljaju kada je u pitanju savremena nastava.

Hvala svim Lugram-generacijama koje su bile nosioci projekta do sada, a dobro došli đaci-prvaci koji to tek treba da postanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  © Lugram 2008.