Predstavljanje na naučnim skupovima i u naučnim časopisimaDOGS 2010 - Iriški venac, decembar 2010.
 

 

8. DOGS - Digitalna Obrada Govora i Slike - 16., 17. i 18. decembar 2010. , Iriški venac

U okviru sesije A4 (Govor) na DOGS-u 2010 predstavljen je rad Primena govornih tehnologija u adaptaciji računarske igre Lugram za slepu i slabovidu decu decu (autori Branko Lučić i Nataša Vujnović Sedlar - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad).

Zamena vizuelnih modaliteta auditornim jedan je od osnovnih zadataka pri adaptaciji Lugrama potrebama slepih korisnika. Snimanje govornih poruka angažovanjem živog spikera iziskuje dosta vremena, a kada se odvija van studijskih uslova često rezultuje nekvalitetnim snimcima koji potom zahtevaju dodatnu doradu.

Sintetizator govora na osnovu teksta, AlfanumSnežana, omogućava znatno lakšu izradu Lugram-prototipa za slepe korisnike. Formiranjem govornih poruka bez potrebe angažovanja živog spikera uspešno se kreiraju Lugram-prototipi potpuno funkcionalni za testove u praksi. Naučni tim Alfanum-a i FTN-a iz Novog Sada, realizacijom ovog TTS projekta (koji se i dalje usavršava), ostvario je rezultat za divljenje. Na stranicama www.rtv.rs i www.rts.rs možete se uveriti u to slušajući AlfanumSnežanu kako čita vesti sa sajta.

Dalja istraživanja će pokazati da li će za pripremu i korišćenje verzija Lugrama za slepe korisnike, pored AlfanumSnežane biti potrebno uključiti još neke dodatne softverske ili hardverske komponente.

 

 
  © Lugram 2008.