Predstavljanje na naučnim skupovima i u naučnim časopisimaUčenje i nastava, 4/2016
 

 

Geometrijska slagalica Lugram u funkciji poboljšanja postignuća u učenika u učenju geometrije, Učenje i nastava, 4/2016, str. 765-784

Kada je u pitanju obrazovni projekat "Lugram" čija realizacija duže od jedne decenije traje u OŠ "20. oktobar" u Sivcu, nije reč samo o upotrebi geometrijske slagalice Lugram u nastavi izbornog nastavnog predmeta Od igračke do računara i nastavnog predmeta Matematika, već i o primeni rezultata rada učenika angažovanih u okviru projekta. O tome govori članak pod naslovom "Geometrijska slagalica Lugram u funkciji poboljšanja postignuća učenika u učenju geometrije", objavljen u časopisu "Učenje i nastava" izdavača Klett društvo za razvoj obrazovanja.

Bila je to još jedna prilika da se istaknu rezultati postignuti radom na ovom školskom projektu i ukaže na značaj tih aktivnosti posebno kada su u pitanju učenici. Svaki objavljeni tekst na temu o Lugramu je i svojevrsna zahvalnost autora projekta svim generacijama osnovaca i njihovih nastavnika, koji su doprineli razvoju i realizaciji projekta.

 

 

 

 

 

 
  © Lugram 2008.