LUGRAM - PRVIH 20 GODINA
 

 

20 godina Lugrama

Početak je izgledao ovako, decembra 1996.

U razrednoj nastavi u osnovnoj školi "20. oktobar" u Sivcu Lugram koristimo od 2006. godine. U naučno-istraživačkom radu takođe. Jedna je od retkih računarskih igara kojom možete upravljati koristeći govorne naredbe na srpskom jeziku. Prilagođen je osobama sa invaliditetom, posebno slabovidoj i slepoj deci. Lugram je multimodalnog karaktera i razvoj računarskih verzija prate i verzije slagalice izrađene od kartona, šper ploče i drvenih kocki. I ove verzije su prilagođene deci oštećenog vida.

Učenici OŠ "20. oktobar" aktivno učestvuju u razvoju Lugrama. Dug je taj razvojni put koji je Lugram do sada prešao. Pred nama su novi izazovi. Novi softveri, nove hardverske platforme, nova tehnološka rešenja ... Svaka Lugram-generacija učenika unese nešto novo u projekat. Tekuća se, na primer, istakla Lugramiranjem. Sledeće školske godine će da "izdaju" svoju zbirku Lugram-zadataka pa ćemo videti koliko su inovativni u odnosu na svoje prethodnike.

 

 

 
  © Lugram 2008.