Primena medija u nastaviObrazovne igreGeoplan i geoboard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ево једног интересантног примера :

 Gеоmetry Board (Geoboard) расположив, online, на www.mathplayground.com .

Несофтверску варијанту Geoboard-а можемо потражити у приказу "конструкција" многоуглова на геоплану и карираној хартији (Првановић, 1970), где се говори o примеру како се ученици играју на геоплану, правећи произвољне фигуре и тако се упознају са њим:  Сваки геоплан је дрвена плоча у коју су укуцани ексерчићи на један одговарајући начин. Према распореду ексера постоје две врсте: (1) плоча у облику квадрата подељена је у 9, 16, 25, 36, ..., 100 квадрата у чије су центре укуцани ексерчићи тако да главица сваког вири из даске бар 10-15 mm (2) ексери су укуцани у темена и центар правилног многоугла (који може бити петоугао, шестоугао, осмоугао, ...). Димензије квадратних геоплана су обично 30cm х 30cm х 8mm, дужина полупречника округлог геоплана може бити од 10 до 15cm, јер геоплани су индивидуални ученички диспозитиви. Ученик затеже око ексера разнобојне еластичне гумице, прави разне фигуре и увиђа одговарајуће релације и чињенице. Поред динамичности, вредност фигура на геоплану је у томе што их ученик врло брзо и лако прави и, што је најважније, брзо трансформише једне у друге. Због тога могу се користити на свим узрастима, а посебно на млађем узрасту. А могу се израдити у свакој школској радионици (или код сваког столара).

Описани пример геоплана из седамдесетих година 20. века сведочи о настојањима да рад наставника са медијима што више буде присутан у настави. Данас имамо прилику да то остваримо атрактивно, брзо, економично, ефикасно и примамљиво за ученике, управо применом образовног софтвера. Софтверско решење за постизање истог циља може да олакша рад са медијима и наставнику и ученицима. Изостаје потреба за столарским радовима, гумицама у боји, дрвеним плочама и сл. Bands у оквиру Geobord-a, представљају наше "гумице", а тачке на board-у - главе ексерчића. Кликом миша на "гумицу", "развлачимо" је онако како желимо од "главе" до "главе" на "плочи". Остварујемо задатак геоплана, без ризика од пуцања гумица или сличних "физичких" проблема.
Не смемо заборавити значај примене геоплана у његовој изворној, несофтверској верзији. Употреба геоплан/geoboаrd-a у настави геометрије, представља пример континуитета примене и "сарадње" медија.
Тако, када бирамо начин реализације "геоплан циља" у наставној пракси данас, на располагању имамо више варијанти од којих свака поседује своје квалитете. Прва варијанта је већ описани "столарски геоплан". Друга је решење које представља Geometry Board, тако да је наш "столар" у ствари програмер (можда наставник информатике из наше школе) или је Geometry Board доступан на Internet-у па "столарски радови" нису ни потребни. До потребе за променама софтверског решења може да дође ако наставник закључи да је његовим ученицима, на пример, потребна "плоча" већих димензија. Трећа варијанта су готови производи геоплан/geoboаrd-a на тржишту. Можемо да се определимо и за комбиновану примену наведених решења. Данашња тржишна понуда наставних средстава као што је Geoboаrd, говори да паралелно тече развој софтверских и несофтверских решења. Тако се на www.educationallearninggames.com/geoboard-games на пример, даје понуда за набавку више врста Geoboаrd-а, израђених углавном од пластичних материјала:

 

 
  © Lugram 2008.